Walne zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 13 maja 2021 o godzinie 18:00 odbędzie się walne zebranie Członków Stowarzyszenia. Podczas spotkania odbędą się wybory Władz PTM (Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej) na kadencję 2021-2025. 

Spotkanie to odbędzie się za pośrednictwem platformy umożliwiającej przeprowadzenie go na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku i możliwością jego rejestracji. Link oraz informacje niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu zostaną przekazane Państwu drogą mailową w późniejszym terminie.

Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w spotkaniu.

Z wyrazami szacunku,
W imieniu Zarządu PTM,
Michał Markuszewski