Polskie Towarzystwo Metabolomiczne jest stowarzyszeniem naukowym powstałym w 2017 roku. Głównymi celami stowarzyszenia są:

  • Krzewienie wiedzy o badaniach metabolomicznych.
  • Organizacja cyklicznych konferencji „Metabolomic Circle”.
  • Wymiana doświadczeń w zakresie badań metabolomicznych w ramach PTM oraz między członkami innych towarzystw w kraju i zagranicą.
  • Wspieranie projektów mających na celu zdobywanie środków na badania oraz komercjalizacje wyników badań metabolomicznych.