W skrócie...

Polskie Towarzystwo Metabolomiczne jest stowarzyszeniem naukowym powstałym w 2017 roku. Głównymi celami stowarzyszenia są:

 • Krzewienie wiedzy o badaniach metabolomicznych.
 • Organizacja cyklicznych konferencji „Metabolomic Circle”.
 • Wymiana doświadczeń w zakresie badań metabolomicznych w ramach PTM oraz między członkami innych towarzystw w kraju i zagranicą.
 • Wspieranie projektów mających na celu zdobywanie środków na badania oraz komercjalizacje wyników badań metabolomicznych.

I nieco więcej...

Metabolomics Circle

Historia Konferencji w pigułce

 1. 2014

  I Edycja

  UMed & UŁ, Łódź
 2. 2015

  II Edycja

  GUMed, Gdańsk
 3. 2016

  III Edycja

  Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz
 4. 2017

  IV Edycja

  Politechnika Wrocławska & PTM
 5. 2018

  V Edycja

  UMK Toruń & PTM
 6. 2019

  VI Edycja

  IRZiBŻ PAN Olsztyn & PTM