Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego

W celu przyjęcia w poczet członków Towarzystwa należy:

  • zapoznać się ze statutem PTM.
  • wypełnić i podpisać wniosek o przyjęcie w poczet członków PTM (pobierz)
  • wysłać wypełniony wniosek pocztą na adres Towarzystwa (ul. Waszyngtona 13a, 15-269 Białystok (CBI)) lub skan na adres PTMet.contact@gmail.com
  • opłacić składkę członkowską (nr konta: 28 1140 2004 0000 3002 8163 9650). W roku 2022 składka dla członków PTM przed uzyskaniem stopnia doktora wynosi 50 zł, po uzyskaniu stopnia doktora 100 zł.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WSPÓŁPRACY!