W dziale artykuły naukowe, prezentujemy wybrane pozycje członków PTM, które naszym zdaniem wnoszą znaczący wkład w rozwój wiedzy z zakresu metabolomiki.