Nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego

W dniu 13 maja 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego. Na tym spotkaniu dotychczasowy przewodniczący PTMet, profesor Michał Markuszewski, przedstawił sprawozdania z pracy Zarządu i działalności Towarzystwa za lata 2017-2021. Różnorodność podejmowanych inicjatyw oraz zaangażowanie w wiele akcji organizowanych przez innych członków Towarzystwa pokazują jego dynamiczny rozwój. Profesor Markuszewski podziękował za cztery lata ciężkiej pracy ustępującemu zarządowi w składzie Wiceprezes: prof. Piotr Młynarz, Skarbnik: dr Rafał Szewczyk, Sekretarz: dr hab. Barbara Bojko a także pozostali Członkowie Zarządu: dr Tomasz Bieńkowski, dr hab. Wiesław Wiczkowski, dr hab. Ewa Słomińska oraz prof. Ryszard Smoleński. Podziękowania zostały także skierowane do osób uczestniczących w pracach Komisji Rewizyjnej w mijającej kadencji: prof. dr hab. Maciej Stobiecki, dr hab. Michał Ciborowski, dr Krzysztof Goryński i dr Renata Wawrzyniak.

W czasie zebrania poinformowano również jego uczestników o wygaśnięciu mandatów Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W związku z tym przeprowadzono wybory nowych władz. Na Prezesa Zarządu wybrano dr hab. Michała Ciborowskiego. Jego zastępcą został dr hab. Wiesław Wiczkowski, sekretarzem dr Joanna Godzień, a skarbnikiem mgr Patrycja Mojsak. W skład zarządu weszli także profesorowie Michał Markuszewski i Piotr Młynarz. Wybrano również nowych członków Komisji Rewizyjnej. Obecnie tworzą ją: dr Rafał Szewczyk, dr hab. Ivana Stanimirova-Daszykowska oraz dr hab. Barbara Bojko. Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy, aby zaufanie, którym ich obdarzono, motywowało do pracy na rzecz rozwoju i integracji wspólnoty naukowców zajmujących się metabolomiką w Polsce.