W dziale książki, podręczniki i skrypty, prezentujemy wybrane pozycje członków PTM, które naszej ocenie stanowią przekrojowe kompendia wiedzy z zakresu nauk omicznych, mogą zostać wykorzystane jako podręczniki lub materiały uzupełniające do zajęć dydaktycznych.