Książki, podręczniki, skrypty

W dziale książki, podręczniki i skrypty, prezentujemy wybrane pozycje członków PTM, które naszej ocenie stanowią przekrojowe kompendia wiedzy z zakresu nauk omicznych, mogą zostać wykorzystane jako podręczniki lub materiały uzupełniające do zajęć dydaktycznych.

  • 2016
    • Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application.

      In this timely book, expert authors critically review the most important current research in this exciting field. Topics include the genomics, metagenomics and metatranscriptomics of biodegradation, molecular markers in biodegradation, metabolomics and crucial enzymes, proteomics in metabolic pathways inspection, lipidomics in microbial adaptation to toxic compounds, degradation of endocrine disrupting compounds, dyes decolourisation and degradation, polycyclic aromatic hydrocarbon biodegradation, biosurfactants enhancement factors, degradation of volatile compounds, heavy metals removal, and examples of the applications of recent research.

      Jerzy Długoński (ed.)