Prof. dr hab. Michał Markuszewski, Prorektor ds. Nauki, kierownik  Zakładu Biofarmacji i Farmakokinetyki  na Wydziale Farmaceutycznym jest kandydatem w wyborach na Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor Michał Markuszewski jest jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego, a w latach 2017-2021 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa. Profesor Michał Markuszewski jest doświadczonym naukowcem, który nieustannie przyczynia się do rozwoju oraz promowania badań metabolomicznych, zarówno w kraju jak i za granicą. Pan Profesor ma również ogromne doświadczenie akademickie. Od 2020 roku pełni funkcję Prorektora ds. Nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2016-2020 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Farmaceutycznego oraz Wiceprzewodniczącego Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych.

Polskie Towarzystwo Metabolomiczne, którego Pan Profesor jest członkiem Zarządu oraz  środowisko naukowe reprezentujące badania metabolomiczne z wielkim uznaniem przyjęło decyzję Pana Profesora o kandydowaniu na to niezwykle odpowiedzialne i ważne stanowisko Rektora uczelni. Życzymy Panu Profesorowi powodzenia w zbliżających się wyborach i w pełni popieramy Pana kandydaturę.

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego

Prof. dr hab. Michał Ciborowski
Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego