Dane kontaktowe

Katedra Biochemii, Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Norwida 4/6, 50-373 Wrocław
wch.pwr.edu.pl

Contact Information

Call: 71 320 4597

Email: piotr.mlynarz@pwr.edu.pl

Research Interests

 • Chemia bioorganiczna
 • Chemia supramolekularna
 • Fluksomika
 • Metabolomika
 • Proteomika
 • Spektrometria mas
 • Spektroskopia NMR

Dr hab. Piotr Młynarz

Członek Zarządu

Zespół specjalizuje się zastosowaniu spektroskopii NMR metod wraz z metodami chemometrycznymi i statystycznymi w metabolomice, dodatkowo stosując jako metodę spektrometrię mas sprzężoną z chromatografią cieczową. Wykorzystujemy badania metabolomiczne w diagnostyce medycznej, środowiskowej, biotechnologii i mikrobiologii oraz w autentykacji i analityce płodów rolnych i artykułów spożywczych. Prowadzimy również badania nad metabolizmem nowotworów z wykorzystaniem ekstraktów tkankowych i komórkowych. Nasza wiodąca tematyka obejmuje takie zagadnienia jak: metabolizm zmian patologicznych tarczycy,  określanie wpływu diety oraz jej zmian na metabolizm organizmu ludzkiego i zwierzęcego, patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów, patogeneza Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, diagnostyka raka sutka, diagnostyka raka płuc, metabolizm nowotworów hematologicznych, badania metabolomiczne grzybów strzępkowych, określenie zmian metabolizmu bakterii Psudomonas Aeruginosa oraz monitoring pacjentów po przeszczepie nerki. Zespół współpracuje z Uniwersytetami Medycznymi w kraju i zagranicą, instytucjami badawczo naukowymi oraz firmami  biotechnologicznymi, diagnostycznymi, farmaceutycznymi i kosmetycznymi.

Więcej informacji: ORCID

Kariera zawodowa

 1. 1997
  Doktorant
  Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. 2001
  Asystent naukowo-badawczy
  Wydział Chemii, Uniwersytet w Sienie (Włochy)
 3. 2002
  Asystent
  Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 4. 2003
  Adiunkt
  Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 5. 2004
  Prof. Politechniki Wrocławskiej
  Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Nagrody i wyróżnienia

 • 2001
  Nagroda Dziekana
  Wydział Chemiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2003
  Stypendium
  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2003
  Zbiorowa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
 • 2004
  Stypendium
  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2004
  Nagroda Dziekana
  Wydział Chemiczny PWr
 • 2005
  Stypendium
  Krajowa Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, PWr
 • 2008
  Nagroda Rektora
  Politechnika Wrocławska
 • 2011
  Nagroda Rektora
  Politechnika Wrocławska
 • 2013
  Nagroda Rektora
  Politechnika Wrocławska
 • 2016
  Nagroda Rektora
  Politechnika Wrocławska
 • 2017
  Nagroda Rektora
  Politechnika Wrocławska