Dane kontaktowe

LabExperts sp z o.o.
Laboratorium B+R w Łodzi
ul. Sokola 14, 93-519 Łódź
labexperts.com.pl

Call: +48 786 082 323

Email: rafal.szewczyk@labexperts.com.pl

Research Interests

 • Biotechnologia
 • Chromatografia
 • Diagnostyka
 • Metabolomika
 • Mikrobiologia
 • Proteomika
 • Spektrometria mas
 • Techniki separacyjne

Dr Rafał Szewczyk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Doktor nauk biologicznych specjalności mikrobiolgia-biotechnolgia. Jego zainteresowania naukowe są związane z proteomiką i metabolomiką procesów biologicznych; poszukiwaniem, identyfikacją i profilowaniem różnorodnych biomarkerów; nowoczesną diagnostyką mikrobiologiczną oraz biodegradacją ksenobiotyków. W prowadzonych badaniach wykorzystuje przede wszystkim spektrometrię mas połączoną z różnymi technikami separacyjnymi. Ponad to w pracy naukowej wykorzystuje warsztat mikrobiologiczny, biochemiczny i bioinformatyczny. Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy ze różnymi spektrometrami mas, technikami separacyjnymi oraz w laboratorium mikrobiologicznym bezpośrednio przyczyniło się do powstania publikacji, patentów oraz wdrożeń metod analitycznych na terenie kraju i za granicą.

IF > 100; Indeks H = 15; Liczba cytowań > 400; Liczba publikacji > 40; Patenty/Licencje – 3
Więcej informacji: Scopus, ORCID, Mendeley, ResearchGate

Kariera zawodowa

 1. 1998
  Asystent
  Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 2. 2006
  Adiunkt
  Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 3. 2009
  Support Specialist
  AB Sciex, SCIEX
 4. 2014
  Specjalista wsparcia aplikacyjnego
  Bioanalytic sp z o.o.
 5. 2017
  Kierownik naukowy
  Centrum Badawczo-Rozwojowe DiMedical sp z o.o.
 6. 2020
  Kierownik naukowy
  LabExperts sp z o.o.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2012
  Nagroda Rektora
  Uniwersytet Łódzki
 • 2015
  Nagroda Rektora
  Uniwesytet Łódzki
 • 2017
  Nagroda Rektora
  Uniwersytet Łódzki
 • 2017
  Nagroda indywidualna II-stopnia Dziekana wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - za szczegónie wysoki rzeczywisty wkład publikacyjny w kompleksową ocenę działalności naukowej Wydziału BiOŚ UŁ w latach 2013-2016
  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki