VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego

Metabolomics Circle 2021, Katowice, 17-19.11.2021

W imieniu Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego, a także Organizatora tegorocznej edycji, Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zapraszamy Państwa do uczestnictwa w VIII Konferencji pn. „Metabolomics Circle 2021”. Obędzie się ona w dniach 17-19 listopada 2021 r. w trybie zdalnym.

Najważniejsze informacje

 • Ostateczny program konferencji i książka streszczeń
 • Rejestracja na warsztaty: nr 1 (Szkolenie z „R” – w języku polskim), nr 2 (Cyclic IMS – Revolutionising metabolomics – w języku angielskim) i nr 3 (Taking Lipid Profiling to the next dimension using timsTOF Pro 2 – w języku angielskim):
 • Najpierw załóż konto, następie zaloguj się do swojego konta. W sekcji „Payments” na głównym panelu użytkownika, wybierz opcję: „Edit additional fees” i warsztat(y). Warszaty są bezpłatne dla uczestników konferencji. Liczba miejsc jest ograniczona (warsztat 1 do 20 osób, warsztaty 2 i 3 do 40 uczestników każdy). Zachęcamy do szybkiej rejestracji
 • Termin konferencji: 17-19.11.2021 (17.11 – dzień warsztatów – obowiązują zapisy, 18-19.11 – sesje naukowe)
 • Tryb konferencji: zdalny
 • Język konferencji: angielski (dotyczy wystąpień, streszczeń i posterów)
 • Termin nadsyłania streszczeń (uczestnictwo aktywne): 5.11.2021
 • Termin rejestracji uczestników (możliwość uczestnictwa w formie pasywnej): 18.11.2021
 • Termin nadsyłania artykułów do tematycznej kolekcji artykułów w Metabolomics (Springer, ISSN 1573-3882, IF = 4,290, 100 pkt. MEiN): 30.06.2022 r.
 • Adres e-mail do kontaktu: metcircle2021 at us.edu.pl

Zaproszeni wykładowcy z jednostek zagranicznych

 • prof. Gertrude Morlock (Justus Liebig University Giessen, Germany): Hyphenated HPTLC as an emerging technology in metabolomics
 • prof. Age Smilde (University of Amsterdam, The Netherlands): Exploring dynamic metabolomics data with multiway data analysis: A simulation study
 • prof. Roma Tauler (Institute of Environmental Assessment and Water Research, Spain): Chemometric tools for the analysis of high throughput environmental omics data
 • prof. Johan Trygg (Computational Life Science Cluster (CLiC), Umeå University, Sweden): Chemometrics in metabolomics and metabolic phenotyping
 • prof. Olav Kvalheim (University of Bergen, Norway): A novel approach to handle confounders in multi-collinear data applied to study the relation of a measure of insulin resistance (the HOMA score) to lipoprotein subclass patterns in serum from prepubertal children
 • dr Tobias Karakach (Dalhousie University, Canada): Employing temporal metabolomics as a gateway to understanding genotype to phenotype relationships

Zaproszeni wykładowcy z jednostek krajowych

 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń): Separations and spectral techniques in characterization and determination of colloids and biocolloids
 • prof. dr hab. Piotr Młynarz (Politechnika Wrocławska, Wrocław): Breast cancer – metabolomics approach, what we can get?
 • dr hab. n. farm. Barbara Bojko (Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń): In vivo chemical analysis in clinical practice – benefits vs. challenges
 • prof. dr hab. Stefan Chłopicki (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Uniwersytet Jagielloński, Kraków): Pharmacotherapy of endothelial dysfunction – is the altered energy metabolism of vascular wall a novel therapeutic target?
 • prof. dr hab. n. farm. Michał Markuszewski (Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk): Metabolomic analysis in clinical perspective – challenges and perspectives
 • dr hab. Wiesław Wiczkowski (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie): Dietary anthocyanins after absorption achieve targets important from biological point of view
 • prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (Politechnika Gdańska, Gdańsk): Environmental metabolomics as novel approach to study emerging pollutants in water and wastewater
 • dr Joanna Godzień (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku): Is my metabolite annotation good enough?
 • dr hab. n. farm. Anna Roszkowska (Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk): Sample preparation strategies in clinical and biomedical analysis

Komitet Naukowy

(w porządku alfabetycznym)

 • dr hab. n. farm. Barbara Bojko (Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • dr hab. Michał Ciborowski (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok)
 • prof. dr hab. Michał Daszykowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr Joanna Godzień (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok)
 • prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (Politechnika Gdańska, Gdańsk)
 • prof. dr hab. n. farm. Michał Markuszewski (Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk)
 • prof. dr hab. Piotr Młynarz (Politechnika Wrocławska, Wrocław)
 • dr hab. Ivana Stanimirova, prof. nadzw. (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr Rafał Szewczyk (LabExperts sp zo.o.)
 • prof. dr hab. n. med i n. o zdr. Krystyna Tyrpień-Golder (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 • dr hab. Wiesław Wiczkowski (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie)

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Ivana Stanimirova, prof. nadzw. (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Michał Daszykowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr Joanna Orzeł (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr inż. Paweł Świt (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • mgr Łukasz Pieszczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Sponsorzy VIII edycji Konferencji

(w porządku alfabetycznym)

Możliwość publikacji artykułów w czasopiśmie Metabolomics

Uczestnicy VIII Konferencji mają możliwość nadesłania artykułu do tematycznej sekcji, które po procesie recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie Metabolomics (Springer, ISSN 1573-3882, IF = 4,290, 100 pkt. MEiN). Termin nadsyłania artykułów upłynie 30.06.2022 r.  Dodatkowe informacje na temat sposobu przesłania artykułu i procesu edytorskiego zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Warsztaty i rejestracja na warsztaty (w języku polskim)

Warsztaty i szkolenia będą odbywały się w dniu 17 listopada. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja, która niebawem zostanie uruchomiona.

Szkolenie z „R” (4 godziny lekcyjne) (w języku polskim)

Prowadzący – prof. dr hab. n. farm. Łukasz Komsta (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin)

Liczba miejsc jest limitowana i w przypadku tego warsztatu wynosi 20. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

1) Środowiska R/Rstudio jako narzędzia pracy i języki programowania: Struktury danych w R. Funkcje operujące na wektorach. Zastosowanie wektorowości środowiska w praktyce. Elementy programowania strukturalnego i obiektowego: tworzenie własnych funkcji, zastosowanie do automatyzacji obliczeń. Tworzenie wykresów w R i techniki wizualizacji danych z użyciem wbudowanego środowiska oraz pakietu ggplot2. Tworzenie raportów w RStudio z zastosowaniem knitr i markdown – reproducible research.

2) Praktyczna analiza danych i modelowanie w R/Rstudio: Analiza rozkładu danych. Parametryczne i nieparametryczne testy statystyczne. Analiza współzależności między zmiennymi oraz jej istotności: współczynniki korelacji Pearsona, Spearmana, Kendalla, macierz korelacji, najczęściej stosowane testy statystyczne. Wprowadzenie do regresji: teoria budowy modelu, algorytmy liniowe i nieliniowe, praktyczna budowa modeli, diagnostyka modeli regresji. Wielowymiarowa analiza danych i regresja wieloraka: analiza głównych składowych, analiza skupień, cząstkowa regresja najmniejszych kwadratów jako narzędzie do analizy danych i modelowania.

Cyclic IMS – Revolutionising metabolomics (w języku angielskim)

Warsztat w imieniu Waters poprowadzą Susan Slade, Jonathan Fox i Jakub Ujma. Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim. Więcej informacji na temat prezentowanych treści można przeczytać tutaj.

Taking Lipid Profiling to the next dimension using timsTOF Pro 2 (w języku angielskim)

The profiling of lipids from lipophilic extracts helps to get a deeper understanding in the emergence and progression of many diseases. But this application comes with several challenges like co-eluting isomeric / isobaric lipids or overlapping isotopic patterns. The acquisition of mobility-enhanced data using PASEF on timsTOF Pro 2 enhances the coverage and quality of the data – and with this the total number of compounds that can be annotated.

How easy is it to set up such a lipid profiling project and how do I process the data in MetaboScape software if I want to get standardized high-quality reporting of the annotations?

If you want to learn more about Brukers’ lipid profiling workflow, join us at our virtual demo where we demonstrate the whole workflow from the sample to result.

Rejestracja na konferencję i opłaty

Rejestracja na Konferencję „Metabolomics Circle 2021”, wybór warsztatów oraz przesyłanie streszczeń, będzie przeprowadzone dla uprzednio zarejestrowanych uczestników przez zewnętrzny system.

Informacje o wysokości opłat dla uczestników:

 • regularny uczestnik krajowy: 100 zł
 • regularny uczestnik zagraniczny: 25 Euro

Opłata obejmuje pełne uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych, a także daje możliwość nieodpłatnego udziału w warsztatach. Wpłaty należy dokonać nie później niż do 15.12.2021 r.

Uwaga: Członkowie Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego, którzy w 2021 roku opłacili składkę członkowską uzyskują obniżkę opłaty za uczestnictwo w Konferencji do poziomu 60 zł (15 Euro).

Dane do przelewu znajdują się poniżej.

Nr rachunku: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
Właściciel rachunku: Uniwersytet Śląski
Bank: ING Bank Śląski S.A.
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL74105012141000000700007909
Z dopiskiem: MC2021, Imię i Nazwisko uczestnika

Kontakt do organizatorów

E-mail: metcircle2021 at us.edu.pl

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Pana Prof. Krzysztofa Bąka z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za wykonanie unikatowych grafik, które są wykorzystane jako znaki wizualne tegorocznej edycji konferencji Metabolomics Circle 2021.

Wirtualna panorama Katowic przedstawia najbardziej charakterystyczne obiekty i elementy pejzażu Śląska.