Make MALDI Imaging faster and smarterwith Infrared Laser Imaging

Wtorek, 11. czerwca o godz. 10:00

Obrazowanie MALDI umożliwia badanie przestrzennego rozkładu metabolitów i lipidów w
tkankach, a także rozszerzenie analiz celowanych na małe cząsteczki, glikany i białka.
Najnowsze osiągnięcia techniczne umożliwiają obrazowanie w celu uzyskania
maksymalnej ilości informacji biologicznych w rozdzielczości (sub)komórkowej. Jednak
obrazowanie całych fragmentów tkanek z wysoką rozdzielczością przestrzenną wiąże się
z dużą liczbą pikseli i wymaga długiego czasu akwizycji. Dlatego naukowcy poszukują
alternatywnych technik szybkiego obrazowania chemicznego, które są przeprowadzane
przed obrazowaniem MALDI w celu zawężenia obszarów zainteresowania (ROI) na dużych
obszarach próbek. Obrazowanie laserowe w podczerwieni (ILIM) umożliwia nieniszczące,
nie wymagające znakowania obrazowanie biochemiczne całych wycinków tkanek w ciągu
kilku minut – stanowi zatem idealne uzupełniające narzędzie analityczne, dzięki któremu
obrazowanie MALDI jest szybsze i inteligentniejsze.
Firma Bruker we współpracy z firmą Diag-Med zapraszają do udziału w darmowym
webinarium* pt.: „Make MALDI Imaging faster and smarter with Infrared Laser Imaging”,
podczas którego nasi specjaliści aplikacyjni opowiedzą o tym, jak obrazowanie tkanek
stało się szybsze niż kiedykolwiek, dzięki połączeniu obrazowania laserowego w
podczerwieni (ILIM) z obrazowaniem MALDI.


Rejestracja: https://www.bruker.com/en/news-and-events/webinars/2024/maldiimaging-
with-ir-laser-imaging.html


*prezentacje odbędą się w języku angielskim