Dane kontaktowe

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk, Polska
informator.gumed.edu.pl/331

Contact Information

Call: 58 349 14 93

Email: michal.markuszewski@gumed.edu.pl

Research Interests

 • Analityka farmaceutyczna
 • Bioanalityka
 • Biofarmacja
 • Farmakokinetyka
 • Metabolomika
 • Metody planowania eksperymentów
 • QSRR
 • Spektrometria mas
 • Techniki separacyjne

Prof. dr hab. n. farm. Michał J. Markuszewski

Członek Zarządu

Profesor nauk farmaceutycznych, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 1995 roku został absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a w roku 2000 obronił pracę doktorską. Lata 2000-2002 spędził na prestiżowym stypendium podoktorskim w Himeji Institute of Technology w Japonii. Krótsze staże naukowe odbywał także w Niemczech (University Bremen), Holandii (Eindhoven University of Technology) oraz w Belgii (Vrije Universiteit Brussel). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2007, natomiast tytuł profesora w 2017 roku. Prof. Michał J. Markuszewski jest autorem lub współautorem ponad 120 publikacji naukowych w uznanych międzynarodowych czasopismach. Pełnił funkcję kierownika, opiekuna naukowego lub wykonawcy w 15 grantach NCN, NCBiR i MNiSW, w tym Kierownika grantów naukowych: OPUS 15 „Charakterystyka metabolomiczna i genetyczna szczepów E. coli wywołujących urosepsę” (NCN: 2016 – obecnie), POLONIUM „Metabolic profiles and metabolomic fingerprints as potential biomarkers in urinary bladder cancer” (MNiSW: 2014 – 2015), SONATA BIS 2 „Identyfikacja nowych biomarkerów stanów patofizjologicznych na podstawie oznaczanych profili metabolomicznych i bioinformatycznie zintegrowanego podejścia systemowego” (NCN: 2013 – obecnie) oraz OPUS 3 „Badania profili metabolicznych w moczu w raku pęcherza moczowego” (NCN: 2013 – 2016).

IF > 300, Indeks H = 28, Liczba cytowań > 2300, Liczba publikacji > 120
Więcej informacji: ORCID, Scopus, ResearchGate

Kariera zawodowa

 1. 1995
  Asystent
  Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
 2. 2000
  Adiunkt
  Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. 2000
  Stypendium podoktorskie fundowane przez Japanese Society for Promotion of Science
  Himeji Institute of Science (aktualnie Hyogo University) Himeji, Japonia
 4. 2005
  Członek Rady Naukowej
  Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT
 5. 2009
  Kierownik Katedry
  Katedra i Zakład Toksykologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 6. 2012
  Prodziekan
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
 7. 2016
  Kierownik Katedry
  Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
 8. 2016
  Dziekan
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Nagrody i wyróżnienia

 • 1998
  Zespołowa Nagroda Naukowa
  Minister Zdrowia
 • 1999
  The International Award for Young Scientist
  Chromatographia
 • 2000
  Zespołowa Nagroda Naukowa
  Minister Zdrowia
 • 2000
  Nagroda zespołowa
  Minister Edukacji Narodowej
 • 2003
  Zespołowa Nagroda Naukowa
  Minister Zdrowia
 • 2004
  Zespołowa Nagroda Naukowa
  Minister Zdrowia
 • 2004
  Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
  Gdańskie Towarzystwo Naukowego
 • 2005
  Zespołowa Nagroda Naukowa
  Minister Zdrowia
 • 2007
  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2010
  Zespołowa Nagroda Naukowa
  Minister Zdrowia
 • 2013
  Nagroda im. Alfonsa Bukowskiego
  Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
 • 2014
  Nagroda im. Alfonsa Bukowskiego
  Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
 • 2017
  Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego
  Komitet Chemii Analitycznej PAN