Dane kontaktowe

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Centrum Badań Klinicznych Laboratorium Metabolomiki Ul. Skłodowskiej-Curie 24A 15-276 Białystok

Call: 85 831-81-51

Email: michal.ciborowski@umb.edu.pl

Research Interests

 • Chromatografia
 • Diabetologia
 • Kardiologia
 • Metabolomika
 • Okulistyka
 • Onkologia
 • Proteomika
 • Spektrometria mas

Dr hab. Michał Ciborowski

Przewodniczący Zarządu

Z wykształcenia chemik (2003, Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku). Zawodowo od początku związany z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (UMB), gdzie w roku 2008 obronił pracę doktorską, a w roku 2017 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Naukowe zainteresowanie metabolomiką rozpoczęło się od dwuletniego (2009-2010) stażu podoktorskiego w Centrum Metabolomiki i Bioanalizy (CEMBIO) Uniwersytetu San Pablo CEU w Madrycie (Hiszpania). Obecnie Kierownik Laboratorium Metabolomiki będącego częścią Centrum Badań Klinicznych UMB. W swojej pracy wykorzystuje metabolomikę opartą na spektrometrii mas w badaniach biomedycznych i klinicznych. Badania dotyczą m.in. opracowywania nowych metod do niecelowanej analizy metabolomicznej próbek biologicznych (np.: osocze, tkanki, płyn komorowy). Opracowane metod wykorzystywane są do analizy próbek klinicznych lub materiału pobranego od zwierząt laboratoryjnych. Prowadzone badania dotyczą głównie chorób metabolicznych, nowotworów, chorób układu krążenia czy chorób narządu wzroku. W latach 2011-2013 odbył szereg krótszych (2-8 tygodni) staży w CEMBIO i w Laboratorium Proteomiki Narodowego Centrum Badania Chorób Układu Krążenia (CNIC) w Madrycie. W latach 2019-2020 profesor wizytujący w Szentágothai Research Centre (Uniwersytet w Peczu, Węgry). Kierownik, opiekun naukowy lub wykonawca w grantach finansowanych przez NCN, NCBiR, Horyzont 2020 MSCA i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Organizator szkoleń i kursów z metabolomiki dla pracowników naukowych i studentów. Członek Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Metabolomics Society oraz European Association to Study Diabetes (EASD).

IF > 200, Indeks H = 17, Liczba cytowań > 690, Liczba publikacji > 60

Więcej informacji: Google Scholar, ORCID

Kariera zawodowa

 1. 2003-2009
  Asystent
  Zakład Chemii Fizycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. 2009 – 2010
  Pracownik naukowy - staż podoktrorski
  Centrum Metabolomiki i Bioanalizy (CEMBIO), Uniwersytet San Pablo CEU, Madryt, Hiszpania
 3. 2011 – 2012
  Adiunkt
  Zakład Chemii Fizycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 4. 2012 – 2019
  Adiunkt (pracownik badawczy)
  Centrum Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 5. od 2019
  Kierownik
  Laboratorium Metabolomiki CBK, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Nagrody i wyróżnienia

 • 2019
  Nagroda Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za szczególne osiągnięcia naukowe w dziedzinie diabetologii
  Wykład im. M. Wierzuchowskiego
 • 2019
  Nagroda indywidualna I stopnia Rektora
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 2018
  Nagrody Ministra Zdrowia (I stopień) za osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  Nagrody Ministra Zdrowia
 • 2018
  Nagroda indywidualna I stopnia Rektora
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 2017
  Nagroda indywidualna I stopnia Rektora
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 2016
  Nagroda indywidualna I stopnia Rektora
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 2015
  Nagroda indywidualna II stopnia Rektora
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 2014
  Nagroda indywidualna I stopnia Rektora
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 2013
  Nagroda indywidualna I stopnia Rektora
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 2012
  Nagroda indywidualna I stopnia Rektora
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 2011
  Nagroda zespołowa II stopnia Rektora
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 2008
  Nagroda zespołowa I stopnia Rektora
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 2006
  Nagroda zespołowa III stopnia Rektora
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku