Dane kontaktowe

Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności, Pracownia Metabolomiki, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN,
ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn,
www.pan.olsztyn.pl

Call: +48 89 523 46 04

Email: w.wiczkowski@pan.olsztyn.pl

Research Interests

 • Biodostępność
 • Chemia żywności
 • Chromatografia
 • Fitozwiązki
 • Metabolomika
 • Spektrometria mas
 • Technologia żywności

Dr hab. inż. Wiesław Wiczkowski

Vice-przewodniczący Zarządu

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Jego zainteresowania naukowe obejmują relacje pomiędzy spożyciem, wchłanianiem i metabolizmem związków biologicznie aktywnych (w tym naturalnych barwników) a zdrowiem; metabolomikę żywności; analizę biodostępności substancji bioaktywnych z różnych matryc pokarmowych w eksperymentach z udziałem zwierząt i ludzi z jednoczesnym profilowaniem metabolitów spożytych substancji bioaktywnych w płynach fizjologicznych i tkankach; badania zdolność fitozwiązków do przenikania barier mózgowia i gromadzenia w mleku ssaków; analizę właściwości biologicznych próbek roślinnych oraz pojedynczych substancji w modelach in vitro, ex vivo i in vivo. Kierownik/koordynator 9 projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (3 projekty NCN, 1 projekt EIT Food, 1 projekt SPUB, 1 projekt Horyzont 2020, 2 projekt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz wykonawca w 9 projektach (8 projektów NCN, 1 projekt z Potencjału Badawczego 7. Programu Ramowego). Przedstawiciel narodowy w 4 projektach EU COST Action (FA926, FA0802, FA1005, FA1403 (koordynator sekcji “Anthocyanins”)). Aktywny popularyzator nauki z obszaru żywności funkcjonalnej, metabolomiki żywności, biodostępności składników bioaktywnych oraz pieczywa o właściwościach prozdrowotnych (wykłady i artykuły popularno-naukowe, audycje radiowe, pikniki naukowe, projekt MOOC EIT Food i EIT Food Annual Food Agenda). Odbył staże naukowe w INRA (Clemont-Ferrand/Theix, Francja, 6 miesięcy) i CSIC (Madryt, Hiszpania, 5 tygodni).

IF > 156, Indeks H = 20, Liczba cytowań > 950, Liczba publikacji = 83, Patenty – 1
Więcej informacji: ORCID, Scopus

Kariera zawodowa

 1. 2005
  Technolog
  Zakład Podstaw Technologii Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 2. 2005
  Adiunkt
  Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 3. 2010
  Kierownik
  Pracownia Metabolomiki, Instytu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 4. 2017
  p.o. kierownika
  Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 5. 2019
  Członek Rady Naukowej
  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Nagrody i wyróżnienia

 • 2005
  Wyróżnienie Rady Naukowej za obronę pracy doktorskiej
  Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • 2005
  Nagroda naukowa III stopnia
  Dyrektor Instytutu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • 2011
  Stypendium naukowe dla Wybitnych Młodych Naukowców
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2013
  Nagroda naukowa II stopnia
  Dyrektor Instytutu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • 2015
  Nagroda specjalna za projekt „Żywność dla Zdrowia”
  Dyrektor Instytutu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • 2016
  Nagroda za najczęściej cytowaną pracę opublikowaną w latach 2013-2015
  Dyrektor Instytutu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • 2017
  Nagroda za uzyskanie z wyróżnieniem stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
  Dyrektor Instytutu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • 2018
  Nagroda za skuteczne pozyskiwanie środków zapewniających komfortową działalność naukową pracowników Instytutu
  Dyrektor Instytutu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • 2019
  Nagroda naukowa w kategorii: Nauki biologiczne, rolnicze i medyczne
  Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku