Dane kontaktowe

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
www.wf.cm.umk.pl/kfifm

Call: +4852 585-35-64

Email: bbojko@cm.umk.pl

Research Interests

 • Bioanalityka
 • Chromatografia
 • Diagnostyka
 • Metabolomika
 • Mikroekstrakcja
 • Mikrosampling
 • Spektrometria mas
 • Techniki separacyjne

Dr hab. Barbara Bojko

Członek Komisji Rewizyjnej

Początkowo jej badania obejmowały różne aspekty wiązania ligand-białko, tj. interakcje lek-białko, kwas tłuszczowy-białko, konkurencje lek-lek i lek-kwas tłuszczowy o wiązanie z białkami in vivo. Obecnie jej badania koncentrują się głównie na wprowadzaniu nowych rozwiązań analitycznych opartych na technikach mikroekstrakcji i spektrometrii mas do diagnostyki klinicznej i badań w dziedzinie nauk farmaceutycznych. Szczególnie interesuje się małoinwazyjną i nieinwazyjną analizą tkanek w dziedzinie onkologii, transplantologii i medycyny translacyjnej.
Obejmuje to w szczególności zastosowanie mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) do analizy metabolomicznej i lipidomicznej w kierunku szukania biomarkerów, analizy przestrzennej i czasowej narządów in vivo oraz łączenia SPME z aparaturą analityczną w celu zapewnienia lekarzom szybkiego narzędzia diagnostycznego do monitorowania zmian biomarkerów i leków w czasie rzeczywistym. Kolejnym celem jest zbudowanie platformy analitycznej do monitorowania leków i określania zmian metabolomu indukowanych przez farmakoterapię, które mogłyby być wykorzystane w medycynie spersonalizowanej.
Zespół badawczy dr Bojko pracuje również nad zastosowaniem jednolitego protokołu opartego na mikroekstrakcji do badań metabolomicznych i lipidomicznych na kolejnych etapach prowadzenia badań nad lekiem: od formatu o wysokiej przepustowości kompatybilnego z rutynowo stosowanymi testami hodowli linii komórkowych 2D i 3D po minimalnie inwazyjne pobieranie próbek u zwierząt laboratoryjnych in vivo.
Otrzymała także nagrody i wyróżnienia za pracę naukową i organizacyjną, w tym od Ministra Zdrowia (2011, 2014), Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2012, 2010, 2009, 2008), Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2014) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika (2014, 2016, 2018) oraz dyplom Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2016).

Indeks H = 28; Liczba cytowań > 2300; Liczba publikacji – 92
Więcej informacji: ORCID, Scopus, Web of Science, ResearchGate

Kariera zawodowa

 1. 2005
  Adiunkt
  Śląski Uniwersytet Medyczny
 2. 2009
  Postdoctoral Fellow
  University of Waterloo (Kanada)
 3. 2012
  Research Associate
  University of Waterloo (Kanada)
 4. 2014
  Kierownik Katedry
  Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 5. 2020
  Członek Rady Naukowej
  Centrum Doskonałości „W stronę medycyny spersonalizowanej” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu