VI konferencja naukowa „Metabolomics Circle”

VI konferencja naukowa „Metabolomics Circle”

Hotel HP Park, al. Warszawska 119, Olsztyn
15th November 2019

Polskie Towarzystwo Metabolomiczne

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

zapraszają do udziału w Konferencji!

Konferencja odbędzie się w Olsztynie w dniach 15-16 listopada 2019 roku.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie szeroko pojętej problematyki związanej z metabolomiką w obszarze medycyny, żywności, farmacji oraz weterynarii. Podstawowym celem konferencji będzie integracja środowiska oraz wymiana myśli naukowej w zakresie badań metabolomicznych. Poruszane będą zagadnienia związane z sukcesami i problemami na poziomie planowania badań, realizacji procesów analitycznych (tj. wykorzystania spektrometrii mas, chromatografii cieczowej i gazowej oraz NMR), analizy danych (identyfikacja, analiza statystyczna) oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

W imieniu Organizatorów Przewodniczący Komitetu „Metabolomics Circle 2019”
Wiesław Wiczkowski

Więcej informacji dotyczących Konferencji (m.in. program, opłaty, dane kontaktowe etc.) znajdą Państwo pod adresem: http://pan.olsztyn.pl/metabolomics-circle-2019/

From Media